• අප අමතන්න
  • 中文简体 繁體中文

  • banner001
  • 打印
  • banner003
  • banner004
නවතම ප්රවෘත්ති
‘Any difficulty is a test for me. Only through hardships can I grow better.’ –Yi Biao, a participant of the Petauke Hospital aid project in Zambia and senior engineer of Heal Force from Wuhan Branch Office said. The Republic of Zambia is a landlocked country in south-central Africa, m...
What is neonatal jaundice? After the baby is born for a few days, the skin will usually begin to turn yellow gradually. Over time, some babies’ skin will become yellower and yellower while others will slowly retreat. This is actually a neonatal jaundice, a common symptom in the neonatal period. I...
  • හමුදා ජෛව meditech හෝල්ඩින්ග්ස් ලිමිටඩ් සුව
  • + 86-21-62728646
  • + 86-21-62710529
  • ඊ-තැපැල: exportglobal@healforce.com
ප්රකාශන හිමිකම © 2017 හමුදා සුව. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!